MUDr. Iva Špaňárová

 • MUDr. Špaňárová promovala v roce 1994 na 1. lékařské fakultě UK a v letech 1997-2000 vykonávala praxi na dermatovenerologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice Praha.
 • Po atestaci v roce 2000 pracovala v ordinacích MUDr. Petrovské a MUDr. Cabalové.
 • V letech 2008-2010 pracovala na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 • V roce 2011 založila firmu SANODERM Praha s.r.o. a od té doby provozuje vlastní soukromou ordinaci (https://www.sanoderm.cz) na Poliklinice Budějovická.
 • Od roku 2020 rozšířila firmu o ordinaci na estetické zákroky MUDr. Iva Špaňárová - Estetická dermatologie (www.spanarova.cz), taktéž na Poliklinice Budějovická. 
 • Absolvuje odborné vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávaní.


Naděžda Váchová

 • Naděžda Váchová v roce 1991 ukončila studium v oboru všeobecná zdravotní sestra v Táboře.

 • V témže roce nastoupila na jednotku intenzivní péče ve FNKV Královské Vinohrady v Praze , kde pracovala 5let.

 • V roce 1995 úspěšně absolvovala postgraduální studium ARIP v Brně ( specializace na anestezii, resuscitaci a intenzivní péči a nastoupila na ARO v Nemocici na Homolce v Praze.

 • Od roku 2008 pracovala v ambulanci dětské neurologie ve společnosti Medicon v Praze.

 • V roce 2011 dostala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 • Od roku 2012 pracuje v soukromé kožní ordinaci SANODERM Praha s.r.o.

 • Účastní se řady kongresů, přednášek a školení v oboru dermatologie a estetické mediciny.

 • Absolvuje odborné vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávaní.


Naše ordinace